Ciepło niezbędne na pokrycie potrzeb klientów PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wytwarza Ciepłownia PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zlokalizowana w Legionowie przy ul. Olszankowej 36. W skład źródła ciepła PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wchodzą:

  • 4 kotły wodne rusztowe WR-25 produkcji RAFAKO i SEFAKO o łącznej mocy nominalnej 84,3 MW opalne węglem kamiennym
  • Jednostka kogeneracyjna o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 5,7 MW wytwarzająca ciepło w kogeneracji przy użyciu silników spalinowych (SSP) wykorzystujących w procesie spalania gaz ziemny wysokometanowy
  • Kocioł wodny o mocy 8 MW opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym

PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dostarcza ciepło poprzez miejską sieć cieplną do 457 odbiorców ciepła (budynków) o łącznej kubaturze ponad 4 185,5 tys. m3. Miejska sieć cieplna jest
w układzie typu pierścieniowo – promieniowego i wykonana jest w średnicach rur DN od 25 mm do 600 mm. Długość sieci cieplnej wynosi 53,129 km.