Ciepło niezbędne na pokrycie potrzeb klientów PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wytwarza Ciepłownia PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zlokalizowana w Legionowie przy ul. Olszankowej 36. W skład źródła ciepła PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wchodzą 4 kotły wodne rusztowe WR-25 produkcji RAFAKO i SEFAKO o łącznej mocy nominalnej 124 MW.

PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dostarcza ciepło poprzez miejską sieć cieplną do 423 odbiorców ciepła (budynków) o łącznej kubaturze ponad 4 185,5 tys. m3. Miejska sieć cieplna jest w układzie typu pierścieniowo – promieniowego i wykonana jest w średnicach rur DN od 25 mm do 600 mm. Długość sieci cieplnej wynosi 51,6 km.