Certyfikat ISO 9001, Certyfikat ISO 14001

W roku 2005 PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wdrożyło zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

W roku 2014 w ramach auditu wznawiającego jednostka nadzorująca potwierdziła, że w dalszym ciągu w sposób skuteczny PEC „Legionowo” Sp. z o.o. stosuje i udoskonala swój system zarządzania jakością i środowiskiem.

Auditorzy nie zgłosili zastrzeżeń, co do podtrzymania ważności certyfikatu TUV CERT wg normy ISO 9001 i normy ISO 14001