W dniu 3 października 2014r. w Ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. przy ul. Olszankowej 36 uroczyście podpisano Akt Erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod inwestycję o nazwie „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe województwa, powiatu i gminy, przedstawiciele załogi i Związków Zawodowych PEC „Legionowo” Sp. z o.o., wykonawcy firmy Eneria, Intron-Energomontaż i Pegas oraz zaproszeni goście. Między innymi uroczystość zaszczycili swoją obecnością Przemysław Cichocki – Przedstawiciel Ministra Gospodarki, Artur Pozorek – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego, Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowa, Lucjan Chrzanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa, Jan Grabiec – Starosta Legionowski, Jerzy Grzegorzewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jolanta Ćwiklińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PEC „Legionowo” oraz Leszek Kopczyński – Przedstawiciel banku BGK.

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Tomasz Chciałowski – proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie.

W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na terenie istniejącej Ciepłowni przy ul. Olszankowej 36 będzie realizować budowę nowego źródła kogeneracyjnego ciepła i energii elektrycznej w postaci trzech silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 6,0 MWe i mocy cieplnej ok. 6,0 MWt oraz kotła gazowego o mocy ok. 8MWt.


W wyniku przeprowadzenia inwestycji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. będzie mogło wytwarzać rocznie ok. 48 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła.
W ramach powyższej inwestycji zostanie również wybudowana linia gazowa o długości ok. 4 000 mb ze stacji Wieliszew oraz sieć instalacji gazowych w zakresie umożliwiającym przyłączenia do tej sieci innych odbiorców.