Marek Pawlak – Prezes Zarządu

 

Leszek Sierzputowski – Dyrektor ds. Technicznych – PROKURENT