Opłaty za energię elektryczną

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  następujące rodzaje opłat:

12.07.2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.2.2021.BG z dnia 30 czerwca 2021r. została zatwierdzona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi od dnia 01 sierpnia 2021 roku. Jednocześnie traci moc decyzja OŁO.4211.27.2020.BG z dnia 28 lutego 2020r.

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr OŁO.4211.2.2021.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 01 lipca 2021r., nr 128/2021 (3373)

02.03.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.27.2019.BG z dnia 28 lutego 2020r. została zatwierdzona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi od dnia 01 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie tracą moc decyzje OŁO.4211.6.2019.BG z dnia 21 lutego 2019r. oraz  nr OŁO.4211.11.2018.BG z dnia 30 listopada 2018r.

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr OŁO.4211.27.2019.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 28 lutego 2020r., nr 5/2020 (3005)