Opłaty za energię elektryczną

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  następujące rodzaje opłat:

02.03.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.27.2019.BG z dnia 28 lutego 2020r. została zatwierdzona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi od dnia 01 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie tracą moc decyzje OŁO.4211.6.2019.BG z dnia 21 lutego 2019r. oraz  nr OŁO.4211.11.2018.BG z dnia 30 listopada 2018r.

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr OŁO.4211.27.2019.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 28 lutego 2020r., nr 5/2020 (3005)

25.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  OŁO.4211.6.2019.BG zmianie ulegnie taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa zatwierdzona decyzją z dn. 30 listopada 2018 r., znak: OŁO.4211.11.2018.BG, w zakresie stawki opłaty OZE i stawek opłaty przejściowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązującej od dnia 25 stycznia 2019r.

 Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr  OŁO.4211.6.2019.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 21 lutego 2019r., nr 50/2019 (2685).

03.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.11.2018.BG z dnia 30 listopada 2018r. została zatwierdzona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi od dnia 01 stycznia 2019 roku. Jednocześnie tracą moc decyzje OŁO.4211.21.2017.BG z dnia 07 grudnia 2017r. oraz  nr OŁO.4211.8.2017.BG z dnia 10 października 2017r..

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr OŁO.4211.11.2018.BG została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia  elektryczna z dnia 30 listopada 2018r., nr 180/2018 (2615)