Najtańsze ciepło na lokalnym rynku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. oferuje najtańsze ciepło na lokalnym rynku w porównaniu do innych nośników.

Opłaty za ciepło

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane jest na podstawie taryfy ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek  i opłat oraz warunków ich stosowania. Taryfa  zatwierdzona jest w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O wprowadzeniu zmian cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnie pismami na minimum 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  ciepła następujące rodzaje opłat:

06.06.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.20.3.2022.248.XVzm.ESz  z dnia 01 czerwca 2022 roku zmianie ulegnie taryfa dla ciepła zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem. Zmiana wchodzi w życie od 01 lipca 2022 roku.

17.01.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.39.5.2021.248.XV.ESz z dnia 17 stycznia 2022r. zatwierdzona została nowa „taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o.”, która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 lutego 2022 roku jednocześnie traci moc decyzja DRE.WRC.4210.25.7.2020.248.XIV.ARy z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniona decyzją Prezesa URE nr  FRE.WRC.4210.19.5.2021.248.XIVzm.Ary a dnia 17 sierpnia 2021 roku.

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr DRE.WRC.4210.39.5.2021.248.XV.ESz  została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –Ciepło z dnia 17 stycznia 2022., nr 38 (1299)

Podwyżka cen opłat za ciepło  jest konsekwencją wzrostu cen paliwa do produkcji ciepła. Cena gazu, w przypadku PEC “Legionowo” Sp. z o.o. , wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 350 %, a zakup uprawnień do emisji CO2 kosztował ciepłownię o 11,7 miliona zł więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie informujemy, że w okresie od stycznia do marca 2022 r. będzie obowiązywał niższy VAT na energię cieplną, w związku z czym mamy nadzieję iż wzrost ceny będzie dla Państwa mniej odczuwalny.