Najtańsze ciepło na lokalnym rynku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. oferuje najtańsze ciepło na lokalnym rynku w porównaniu do innych nośników.

Opłaty za ciepło

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane jest na podstawie taryfy ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek  i opłat oraz warunków ich stosowania. Taryfa  zatwierdzona jest w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O wprowadzeniu zmian cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnie pismami na minimum 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  ciepła następujące rodzaje opłat:

17.08.2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.19.5.2021.248.XIVzm.ARy  z dnia 17 sierpnia 2021 roku zmianie ulegnie taryfa dla ciepła zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem. Zmiana wchodzi w życie od 01 września 2021 roku.

04.01.2021.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.25.7.2020.248.XIV.ARy z dnia 30 grudnia 2020r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 lutego 2021 roku jednocześnie traci moc decyzja DRE.WRC.4210.26.7.2019.248.XIII.ARy z dnia 07 listopada 2019 roku.

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr DRE.WRC.4210.25.7.2020.248.XIV.ARy została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –Ciepło z dnia 30 grudnia 2020r., nr 396/2020 (729)

12.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.7.2019.248.XIII.Ary  z dnia 07 listopada 2019r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o., która obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 grudnia 2019 roku jednocześnie traci moc decyzja  DRE.WRC.4210.6.6.2019.248.XIIZM.ARY  z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

Dodatkowo informujemy, że Decyzja nr  DRE.WRC.4210.26.7.2019.248.XIII.Ary  została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –Ciepło z dnia 08 listopada 2019r., nr 277/2019 (277)

08.05.2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.6.6.2019.248.XIIZM.ARY  z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmianie ulegnie taryfa dla ciepła zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem. Zmiana wchodzi w życie od 01 czerwca 2019 roku.

14.11.2018r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział centralny w Warszawie nr DRE.WRC.4210.19.8.2018.248.XII.ARY z dnia
09 listopada 2018r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje w rozliczeniach za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 grudnia 2018 roku jednocześnie traci moc decyzja  nr DRE.WRC.4210-10.12.2017.RK z dnia 13 września 2017r.