PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
oferuje do sprzedaży żużel.
Cena z załadunkiem  6,15 zł/1tona
Cena loco odbiorca do 10 km 21,03zł/1tona

Żużel posiada badania dopuszczające do użytku w obiektach budowlanych,
do niwelacji terenów, utwardzania dróg i inne.

Odbiór żużla z terenu Ciepłowni PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
05-120 Legionowo, ul. Olszankowa 36 w dni robocze w godz. 700 – 1700, w soboty w godz. 700-1500
tel. (22)  774 18 78 , tel. kom. 692 730 989

zuzel