Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp z o. o. działa na terenie miasta Legionowo już od 1978 r.

W obecnym kształcie organizacyjnym PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 28.10.1992r.Podstawowym przedmiotem działania naszej Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła. Zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił PEC „Legionowo” Sp. z o.o. koncesji na prowadzenie w/w działalności:

  • Decyzja WCC/41-ZTO/248/W/OŁO/2016/MGG z dnia 2 marca 2016 roku – koncesja na wytwarzanie ciepła w okresie do 31 grudnia 2030 roku.
  • Decyzja PCC/43/248/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 roku – koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 września 2018 roku.

Od 12 grudnia 2014r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w „Legionowie” Sp. z o.o., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest również przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w zakresie obrotu oraz dystrybucji energii elektrycznej:

  • Decyzja DEE/336/248/W/OŁO/2014/KK z dnia 12 grudnia 2014 roku – koncesja na dystrybucję energii elektrycznej w okresie do 31 grudnia 2030 roku.
  • Decyzja OEE/813/248/W/OŁO/2014/KK z dnia 12 grudnia 2014 roku – koncesja na obrót energią elektryczną w okresie do 31 grudnia 2030 roku.

W dniu 10 lutego 1993r. podpisano akt założycielski spółki, a od 1 maja 1994r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej. Do pobrania tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki na dzień 09 maja 2017 roku (Akt Założycielski Spółki).

Podział na grupy taryfowe.

Od 2 marca 2016r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w „Legionowie” Sp. z o.o., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest również przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej:

  • Decyzja WEE/455/248/W/OŁO/2016/MGG z dnia 2 marca 2016 roku – koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w okresie do 31 grudnia 2030 roku.

Ponadto Spółka prowadzi działalność handlową i usługową w zakresie handlu węglem, usług wynajmu sprzętu budowlanego, wynajmu pomieszczeń, usług podstawiania wagonów.

Misją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom naszego miasta czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła, przy dochowaniu norm ochrony środowiska i po konkurencyjnych cenach.

Zadanie to realizujemy od lat inwestując w nowoczesne technologie oraz rozbudowując sieć ciepłowniczą w mieście. Kluczową częścią misji przedsiębiorstwa jest dbałość o Odbiorcę. Nasza Spółka oferuje Odbiorcy nie tylko niezawodny i wygodny system zaopatrzenia w ciepło ale również stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.