W każdym przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości dotyczące:

  • wystawionej faktury (1),
  • zużycia ciepła – zdaniem Odbiorcy było niższe niż wynika to z wystawionej faktury (1),
  • zakłóceń w dostawie ciepła (2),
  • nie dotrzymania terminów włączenia lub wyłączenia dostaw ciepła związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem sezonu grzewczego (2),
    przerwy remontowej (2),
  • reklamacji w zakresie niewłaściwych parametrów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (2),
  • innych zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzłów lub sieci ciepłowniczej (2)

lub macie Państwo inne uwagi lub zastrzeżenia, prosimy zgłaszać je w:

 

1) Dział sprzedaży i rozliczeń energii – tel. (22) 774 20 87-89 wew. 136, 113

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

2) Reklamacje – tel. (22) 774 49 11 lub 692 730 476

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00

soboty, niedziele i święta w godzinach 7:00 – 15:00

W nagłych przypadkach w pozostałych godzinach reklamacje przyjmowane będą przez Mistrza Zmianowego Ciepłowni                    PEC „Legionowo” Sp. z o. o. pod numerami tel.: (22) 774 33 94 lub 692 732 996.