Rada Nadzorcza PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Bartosz Dubiński              – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Żak                       – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roman Filipiak                 – Członek Rady
Bartosz Schlade                – Członek Rady
Marcin Stępnik                 – Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Legionowo