Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.08.2016r. rozpoczynają się prace dotyczące przebudowy sieci cieplnej od komory J13.P7.P4 do komory J13.P7.P7 wraz z przyłączami do budynków nr: 501 – ul. Pałacowa 10, 502 – ul. Wilanowska 5, 503 – ul. Wilanowska 3, 504 – ul. Wilanowska 6, 505 – ul. Wilanowska 8, 506 – ul. Pałacowa 3,
507 – ul. Pałacowa 1, 508 – ul. Pałacowa 8. Prace wykonuje firma: ERBUD INDUSTRY Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w 92-516 Łódź, ul. Puszkina 78. Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego z ramienia PEC „Legionowo” Sp. z .o. są: p. Barbara Surgiewicz tel. 22 774-20-87 wew. 106 / p. Maciej Hass tel. 22 774-80-87 wew. 148.

Przepraszamy Państwa za zaistniałe niedogodności.