OGŁOSZENIE nr 1

Spółka poszukuje kandydata na stanowisko:

elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie –średnie techniczne elektryczne lub pokrewne,
  2. umiejętności – biegła znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows
  3. uprawnienia – aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  sieci na stanowisku eksploatacji „E” grupa 1 do 15kV
  4. prawo jazdy kat. B.
  5. doświadczenie zawodowe

Dodatkowym atutem będą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  sieci na stanowisku eksploatacji „E” grupa 2 i 3.

 

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą m.in.:

  • Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na terenie ciepłowni i sieci OSDn;
  • Wykonywanie operacji związanych z montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA.
  • Regulacja  urządzeń AKPiA.
  • Prowadzenie ruchu na rozdzielniach i podstacjach w ramach sieci OSDn.

 

Praca  w godz. 7 00-19 00  i 19 00 – 7 00 równoważnym systemie czasu pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze 4.300 zł – 4.500 zł. umowa na okres próbny 3-mce. Zatrudnienie od 06.2022r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres a.dubska@pec.com.pl lub osobiste złożenie w sekretariacie Spółki w terminie do dnia        31 maj  2022r.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z kandydatami po uprzednim ich poinformowaniu o terminie i godzinie. Złożone przez kandydatów aplikacje nie będą zwracane.

Prosimy o obowiązkowe umieszczenie w aplikacji informacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 37  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.. z siedzibą przy
ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo.

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD email: iod@pec.com.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.