W dniu 3 września 2014r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. podpisało umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie” na kwotę 27 885 000,00 zł netto.

Umowa dotycząca budowy bloku kogeneracyjnego została podpisana przez pana Leszka Nicgorskiego – Dyrektora Eneria Sp. z o.o. (Lidera Konsorcjum) i pana Narcyza Tokarskiego – Prezesa Zarządu PEC ”Legionowo” Sp. z o.o. Powyższa umowa została podpisana w obecności pana Romana Smogorzewskiego – Prezydenta Miasta Legionowa oraz pana Lucjana Chrzanowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na terenie istniejącej Ciepłowni przy ul. Olszankowej 36 będzie realizować budowę nowego źródła kogeneracyjnego ciepła i energii elektrycznej w postaci trzech silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 6,0 MWe i mocy cieplnej ok. 6,0 MWt oraz kotła gazowego o mocy ok. 8MWt. W wyniku przeprowadzenia inwestycji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. będzie mogło wytwarzać rocznie ok. 48 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła.

Realizacja powyższej inwestycji przyniesie następujące korzyści:

 • rozwój PEC „Legionowo” Sp. z o.o.,
 • zwiększenie efektywności energetycznej procesu wytwarzania ciepła,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii,
 • kwota 5 135 123,90 zł pomocy publicznej w efekcie preferencyjnego oprocentowania pożyczki,
 • wspomaganie realizacji zobowiązań negocjacyjnych Polski w zakresie wdrażania określonych dyrektyw Unii Europejskiej z dziedziny ochrony środowiska,
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenia emisji ze źródeł spalających węgiel,
 • sprzedaż żółtych certyfikatów,
 • poprawa warunków życiowych mieszkańców Legionowa, w związku z obniżeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • utrzymanie stałych cen ciepła,
 • utrzymanie miejsc pracy,
 • pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw w skali lokalnej (tania energia elektryczna, tani gaz).

Sposób finansowania.

Finansowanie inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie” będzie oparte na pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Pozostałe źródła finansowania to środki własne, pożyczki i kredyty komercyjne.