Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje
o wprowadzeniu drugiej zmiany dla służb pogotowia technicznego Działu Dystrybucji Ciepła i  Gazu. W okresie sezonu grzewczego służby pogotowia technicznego będą pracowały w  następujący sposób:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 2200,
  • soboty, niedziele i święta w godzinach 700 – 1500,

Reklamacje należy zgłaszać pod numerami tel. (22) 774 49 11 lub 692 730 476.

W nagłych przypadkach w pozostałych godzinach reklamacje przyjmowane będą przez Mistrza Zmianowego Ciepłowni PEC „Legionowo” Sp. z o. o. pod numerami
tel. (22) 774 33 94 lub 692 732 996.