odpady_zielonePrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że nie prowadzi Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych na terenie Ciepłowni PEC „Legionowo” Sp. z o.o. przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie.

Więcej informacji: System Gospodarki Odpadami w Legionowie