Przed rokiem 1978 miasto Legionowo ogrzewano z kotłowni lokalnych umiejscowionych na  terenie powstających osiedli mieszkaniowych.

W latach 70-tych wybudowano Ciepłownię Centralną w Łajskach oraz magistrale sieci cieplnej wraz z sieciami zasilającymi osiedla „Piaski I” i „Jagiellońska”. Eksploatację Ciepłowni Centralnej w Łajskach rozpoczęto w roku 1978.

Na początku lat 80-tych, w wyniku rozbudowy miasta Legionowa i powstania nowych osiedli, wybudowano sieć cieplną zasilającą osiedla „Sobieskiego”, „Piaski II” i „Łajski”. W roku 2001 wybudowano sieć cieplną do osiedla „Bukowiec”. Obecnie miejska sieć cieplna zasila praktycznie cały obszar miasta Legionowo a jej długość wynosi 51,3 km i dostarcza ciepło do ponad 400 węzłów.

Od 1995 roku PEC „Legionowo” Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji przedsięwzięć podwyższających sprawność i optymalizację procesu wytwarzania ciepła. W latach 1995 – 2000 przeprowadzono modernizację źródła ciepła,  zastosowano technologię ścian szczelnych na kolejnych kotłach, wprowadzono nowe rozwiązania zasilania źródła w energię elektryczną oraz automatyzację procesu technologicznego wytwarzania ciepła. W kolejnych latach zastosowano nowe rozwiązania rusztów wraz z nową instalacją podmuchu, dokonano wymiany wentylatorów podmuchu i ciągu oraz modernizacji układów przegrzewaczy.

Priorytetowe traktowanie remontów urządzeń Ciepłowni ma na celu podniesienie niezawodności i jakości świadczonych usług oraz obniżenie kosztów wytwarzania ciepła.

Już od roku 1998 PEC „Legionowo” Sp. z o.o. prowadzi następujące działania mające na celu poprawienie stanu technicznego magistrali przesyłowej, sieci i węzłów cieplnych:

  • doszczelnia  istniejącą sieć cieplną,
  • wykonuje remonty sieci cieplnej i nowe przyłącza w technologii rur preizolowanych,
  • wyposaża węzły cieplne w nowoczesną automatykę.

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi wiele przedsięwzięć modernizacyjnych, które obniżają koszty produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz poprawiają stan środowiska naturalnego. PEC „Legionowo” Sp. z o.o.  zapewnia także dostęp do ciepła na nowych terenach.