certyfikat

Utworzony w sierpniu 2018r. Legionowski Klaster Energii, który powstał w celu wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych oraz znajdywania i wprowadzania na terenie powiatu legionowskiego innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, otrzymał 6 listopada br. certyfikat Ministerstwa Energii.

Założycielami Legionowskiego Klastra Energii są: Powiat Legionowski, gmina Legionowo, gmina Nieporęt, gmina Wieliszew, gmina Serock i gmina  oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o., które pełni funkcję koordynatora Klastra.

Formuła klastra jest otwarta. Przystąpić do niego może każda osoba, firma lub instytucja.

Celem działania Legionowskiego Klastra Energii jest współpraca osób, firm, jednostek badawczych i naukowych oraz samorządów w celu  rozwoju lokalnej efektywności energetycznej i lokalnych źródeł energii odnawialnej. Współpraca ta ma być oparta na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w energetyce, dążeniu do stałego obniżania emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz podnoszeniu konkurencyjności podmiotów, które tworzą Legionowski Klaster Energii.