Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo
NIP 536-00-12-640
REGON 010617968
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000045107

Centrala:
Tel (22) 774 20 87-89
e-mail: pec@pec.com.pl

Inspektor ochrony danych:

Andrzej Kalinowski
(22) 784 90 96
e-mail: iod@pec.com.pl

Dział techniczny:
(22) 774 46 96

Dział Dystrybucji Ciepła i Gazu:
(22) 766 19 22

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych:
(22) 767-35-62

Reklamacje:
(22) 774 49 11
692 730 476

Pogotowie techniczne:

Poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
Sobota, Niedziele i święta 7.00 – 15.00
tel. 692 730 476

W nagłych wypadkach
tel. 692 732 996

Ciepłownia PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 36, 05-120 Legionowo
Centrala tel (22) 774-33-94
Fax. (22) 774 36 51

Kontakt z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wpisz kod