Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. zatwierdzono nową taryfę dla mieszkańców Legionowa podłączonych do miejskiej sieci cieplnej. Łącznie cena wzrośnie o 24,68 %, tj. o ok. 19 zł za GJ (gigadżula). Nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 lutego br. Zmiana ta jest konsekwencją wzrostu cen paliwa do produkcji ciepła. Cena gazu, w przypadku PEC “Legionowo” Sp. z o.o. , wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 350 %, a zakupu uprawnień do emisji CO2 kosztował ciepłownię o 11,7 miliona zł więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie informujemy, że w okresie od stycznia do marca 2022 r. będzie obowiązywał niższy VAT na energię cieplną, w związku z czym wzrost ceny będzie mniej odczuwalny. Ponadto przypominamy, że klienci PEC “Legionowo” Sp. z o.o., spełniający kryterium dochodowe (2100 – dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, lub 1500 zł – w gospodarstwie wieloosobowym) mogą również skorzystać dodatku osłonowego.

Wnioski w tej sprawie realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (link do strony OPS).