Historia naszej firmy sięga roku 1978, kiedy to zarządzeniem Dyrektora Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie dnia 1 stycznia 1978r. powołano Zakład Energetyki Cieplnej w Legionowie.

Dnia 1 lipca 1992r. uchwałą Rady Miejskiej w Legionowie utworzono Komunalny Zakład Energetyki Cieplnej w Legionowie.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 października 1992r. Komunalny Zakład Energetyki Cieplnej w Legionowie przekształcono w spółkę osobową gminy Legionowo z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 10 lutego 1993r. podpisano akt założycielski spółki, a od 1 maja 1994r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej.

Ciepłownia Legionowo