Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legionowo prowadząc działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym, na które to rodzaje działalności Spółka posiada udzielone przez URE w dniu 02.04.2020r. koncesje:

  • na dystrybucje gazu ziemnego – koncesja nr DPG/182/248/W/OŁO/MWi
  • na obrót paliwami gazowymi – koncesja nr OPG/389/248/W/OŁO/MWi

Koncesje te są ważne do 31 grudnia 2030r.

Krok 1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży gazu ziemnego z nowym Sprzedawcą. Sprzedawca, z którym Odbiorca będzie zawierał umowę musi mieć podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 2. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy Sprzedawca wypowiadają dotychczasową umowę kompleksową lub umowę sprzedaży gazu ziemnego zawartą z PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 3. Odbiorca lub upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży gazu ziemnego do PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Krok 4. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji zgłoszenia

Krok 5. W przypadku braków formalnych PEC „Legionowo” Sp. z o.o. dokonuje wezwania stron do uzupełniania wniosku w ciągu 5 dni roboczych.

Krok 6. W przypadku pozytywnej weryfikacji PEC „Legionowo” Sp. z o.o. informuje strony o przyjęciu zgłoszenia zmiany Sprzedawcy.

Krok 7. Odbiorca musi podpisać z PEC „Legionowo” Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji.

* Procedura zmiany sprzedawcy PEC “Legionowo ” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. nie ma obecnie sprzedawców, z którymi zawarto umowę o świadczenie usług dystrybucji tzw. Generalną umowę dystrybucji (GUD), brak sprzedawców rezerwowych w obszarze działania PEC „Legionowo” jako OSD gazowe.