Zasadniczym kierunkiem działań PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska jest dążenie do systematycznego obniżenia emitowanych do powietrza zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw. Wynika to przede wszystkim z troski o stan środowiska naturalnego, a także z konieczności dostosowania się do obowiązujących przepisów i norm związanych z ustawą o ochronie środowiska.

Aspekty ekologiczne uwzględniane są przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącej eksploatacji źródła ciepła, modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego. Prowadzi to do sukcesywnie spadającej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

PEC „Legionowo” Sp. z o. o. prowadzi następujące prace oraz inwestycje ograniczające oddziaływanie na środowisko naturalne:

  • modernizacja systemu ciepłowniczego,
  • automatyzacja procesu spalania,
  • system ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń,stosowanie paliwa o wysokich parametrach (tj. wysoka wartość opałowa przyniskich zawartościach siarki i popiołu),
  • zastosowanie sieci preizolowanych,
  • wyposażenie węzłów cieplnych w nowoczesną automatykę, itp.
Nasze źródło ciepła spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w zakresie standardów emisyjnych z instalacji. Emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłów do powietrza kontrolowane są na bieżąco i utrzymywane są na akceptowalnym  poziomie.

 Rok 2010

 Średnia emisja

Dopuszczalna emisja 

 SO2  834 mg/m3u  1500 mg/m3u
 NOx  358 mg/m3u  400 mg/m3u
 Pył  188 mg/m3u  400 mg/m3u

 Rok 2011

 Średnia emisja

 Dopuszczalna emisja 

 SO2  957 mg/m3u  1500 mg/m3u
 NOx  355 mg/m3u  400 mg/m3u
 Pył  161 mg/m3u  400 mg/m3u

 Rok 2012

 Średnia emisja

Dopuszczalna emisja

SO2  997 mg/m3u  1500 mg/m3u
 NOx  357 mg/m3u  400 mg/m3u
Pył 150 mg/m3u 400 mg/m3u
Rok 2013 Średnia emisja Dopuszczalna emisja
 SO2 928 mg/m3u  1500 mg/m3u
 NOx 345 mg/m3u 400 mg/m3u
 Pył 165 mg/m3u 400 mg/m3u
Rok 2014 Średnia emisja Dopuszczalna emisja
SO2 804 mg/m3u 1500 mg/m3u
NOx 330 mg/m3u 400 mg/m3u
Pył 139 mg/m3u 400 mg/m3u
Rok 2015 Średnia emisja Dopuszczalna emisja
SO2 735 mg/m3u 1500 mg/m3u
NOx 321 mg/m3u 400 mg/m3u
Pył 156 mg/m3u 400 mg/m3u
Rok 2016 Średnia emisja Dopuszczalna emisja
SO2 654 mg/m3u 1500 mg/m3u
NOx 310 mg/m3u 400 mg/m3u
Pył 180 mg/m3u 400 mg/m3u
Rok 2017 Średnia emisja Dopuszczalna emisja
SO2 900 mg/m3u 1500 mg/m3u
NOx 351 mg/m3u 400 mg/m3u
Pył 195 mg/m3u 400 mg/m3u

Czujemy się odpowiedzialni za obniżenie kosztów ekologicznych wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Zobowiązujemy się do ciągłego podejmowania skutecznych działań w tym kierunku, między innymi poprzez:

  • poprawę sprawności energetycznej źródła ciepła i systemu ciepłowniczego,
  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z ciepłowni,
  • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym związanym z pracą systemu ciepłowniczego,
  • podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników.