Informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej pec@pec.com.pl
Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Informujemy, iż od sierpnia 2018 r. PEC “Legionowo” Sp. z o.o. oferuje usługę e-faktury tj. wysyłki faktur drogą elektroniczną na wskazany przez kontrahenta adres e-mail.

W przypadku zainteresowania usługą, poniżej przedstawiamy oświadczenia o chęci skorzystania z e-faktury oraz oświadczenie o rezygnacji z e-faktury:

Przypominamy, że oświadczenie i wypowiedzenie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu i odesłane na adres Spółki.