Informujemy, iż od sierpnia 2018 r. PEC “Legionowo” Sp. z o.o. oferuje usługę e-faktury tj. wysyłki faktur drogą elektroniczną na wskazany przez kontrahenta adres e-mail.

W przypadku zainteresowania usługą, poniżej przedstawiamy oświadczenia o chęci skorzystania z e-faktury oraz oświadczenie o rezygnacji z e-faktury:

Przypominamy, że oświadczenie i wypowiedzenie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu i odesłane na adres Spółki.