CENNIK USŁUG DODATKOWYCH PEC “Legionowo” Sp. z o.o. wykonywanych na zlecenie odbiorcy obowiązujący od 01.06.2021r.

Usługi świadczone przez PEC “Legionowo” Sp. z o.o.

Lp.Rodzaj usługiCena netto
1.Analiza wykorzystania zamówionej mocy - dla jednego obiektu w okresie  1 roku125,00 zł
2.Analiza wykorzystania zamówionej mocy - dla jednego obiektu, za każdy okres (n) obejmujący kolejne 12 miesięcyn x 125,00 zł
3.Uzgodnienie dokumentacji technicznej węzła cieplnego125,00 zł
4.Uzgadnienie dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczej / zewnętrznej instalacji odbiorczej250,00 zł
5.Uzgadnienie dokumentacji w zakresie zabezpieczenia sieci ciepłowniczej / prace wykonywane przez inwestorów zewnętrznych250,00 zł
6.Dodatkowe wstrzymanie / uruchomienie dostawy ciepła do obiektu odbiorcy - dla jednego przyłącza100,00 zł
7.Pełnienie nadzoru branżowego - 1 godz. pobytu na budowie                     ( potwierdzona protokołem)125,00 zł
8.Montaż układu pomiarowo - rozliczeniowego u odbiorcy200,00 zł
9.Demontaż układu pomiarowo - rozliczeniowego u odbiorcy200,00 zł
10.Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowegowg. kosztów rzeczywistych
11.Ponowne założenie plomb dostawcy przy ich zerwaniu, naruszeniu             ( uszkodzeniu)250,00 zł
12.Ponowne założenie elementów składowych układu pomiarowego z cechami legalizacyjnymi ( cechami urzędowymi) po ich zerwaniu, naruszeniu ( uszkodzeniu)wg. kosztów rzeczywistych
13.Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilosciowo-wartościowego ze sprzedaży ciepła dla jednego obiektu - za okres 12 miesięcy100,00 zł
14.Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilosciowo-wartościowego ze sprzedaży ciepła dla jednego obiektu - za każdy okres (n) obejmujacy kolejne 12 miesięcyn x 100,00 zł
15.Sprawdzenie poprawności pracy automatuki węzła cieplnego, zmiana nastaw parametrów regulatorów pogodowych100,00 zł
16.Naprawa układu automatyki c.o. (WO)125,00 zł
17.Naprawa układu automatyki c.w.u. (WO)125,00 zł
18.Usunięcie usterek związanych z uruchomieniem pompy obiegowej c.o. lub cyrkulacyjnej (WO)125,00 zł
19.Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego bez automatyki - opłata miesięczna (WO)200,00 zł
20.Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna (WO)250,00 zł
21.Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna (WO)300,00 zł
22.Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego trzyfunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna (WO)350,00 zł
23.Uzgodnienie rozwiązania kolizji obiektu budowlanego lub budowli z siecią cieplną100,00 zł
24.Odbiór końcowy węzła cieplnego nie będącego własnością PEC " Legionowo " Sp. z o.o. i dopuszczenie go do eksploatacji150,00 zł

Uwagi:

  1. Powyższe opłaty nie uwzględniają wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia instalacji. Opłaty za nośnik pobierane są wg obowiązującej taryfy dla ciepła.
  2. Ceny usług nie obejmują kosztów materiałów, części zamiennych, wymiany urządzeń węzła cieplnego oraz opłat serwisowych zewnętrznych wymaganych prawem.
  3. Z poz. 19 i 20 opłata pobierana jest w sezonie grzewczym
  4. Z poz. 21,22 opłata pobierana jest przez cały rok

Inne usługi świadczone przez PEC ” Legionowo” Sp. z o.o.

Lp.Rodzaj usługiCena netto
1.Konserwacja instalacji c.o. / c.w.u.na podstawie kalkulacji indywidualnej
2.Inne usługi ciepłownicze wykonywane przez pracowników Spółki, które nie zostały ujęte w powyższej tabelina podstawie kalkulacji indywidualnej

Inne opłaty

Lp.Rodzaj opłatyCena netto
1.Nieuzasadnione wezwanie *50,00 zł

* Dotyczy zgłoszenia, kiedy nie była wykonywana żadna z usług wymienionych w cenniku, a przyczyna zakłócenia nie wynika ze złej pracy urządzeń węzła cieplnego