W dniu 27 czerwca 2014r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. podpisało umowę inwestycyjną oraz umowę poręczenia na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie” w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na kwotę 21 581 250,00 zł. z oprocentowaniem 0,5% w skali roku i na okres spłaty 20 lat.

 Umowa inwestycyjna została podpisana przez Marka Szczepańskiego – Dyrektora Zarządzającego BGK i p. Narcyza Tokarskiego – Prezesa PEC ”Legionowo” Sp. z o.o. Umowa poręczenia została zawarta pomiędzy Markiem Szczepańskim – Dyrektorem Zarządzającym BGK, p. Romanem Smogorzewskim – Prezydentem Miasta Legionowa i p. Jolantą Ćwiklińską – Skarbnikiem Miasta Legionowo, w obecności p.Wiesława Raboszuk – w – ce marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Jana Grabca – Starosty Legionowskiego oraz p. Bartosza Dubińskiego – Prezesa Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

10420