Zakończyła się największa inwestycja naszej Spółki – warta 33 mln zł budowa źródła ko-generacyjnego ciepła i energii elektrycznej. 30 listopada 2015r.  nastąpiło oficjalne otwarcie. Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzeć z bliska tę ważną dla bezpieczeństwa energetyczno – cieplnego inwestycję.

W ciągu zaledwie roku PEC “Legionowo” zwiększył swoją działalność wytwarzania ciepła i jego dystrybucji o produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, a w przyszłości także o dystrybucję i sprzedaż gazu. Źródło kogeneracyjne pozwoli uzyskać rocznie ok. 48 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła.