Inicjatywa JESSICA dla rozwoju Mazowsza

Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej
w Legionowie

Wysokość pożyczki: do kwoty 21 581 250,00 zł

Wartość projektu: ~ 30 718 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie:  wrzesień 2014r. – grudzień 2015r.

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013