Narcyz Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu

 

Leszek Sierzputowski – Dyrektor ds. Technicznych – PROKURENT

Karolina Jasińska – Dyrektor ds. Zarządzania Energią – PROKURENT