Narcyz Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu

mgr inż. Leszek Sierzputowski – Dyrektor ds. Technicznych – PROKURENT