Najtańsze ciepło na lokalnym rynku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. oferuje najtańsze ciepło na lokalnym rynku w porównaniu do innych nośników.

Opłaty za ciepło

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane jest na podstawie taryfy ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek  i opłat oraz warunków ich stosowania. Taryfa  zatwierdzona jest w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O wprowadzeniu zmian cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnie pismami na minimum 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami  ciepła następujące rodzaje opłat:

01.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.2.5.2018.248.XIZM.ARY  z dnia 23 lutego 2018r. zmianie ulegnie taryfa dla ciepła w zakresie wysokości cen i stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem. Zmiana wchodzi w życie od 15 marca 2018r.

15.09.2017r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział centralny w Warszawie nr DRE.WRC.4210-10.12.2017.RK z dnia 13 września 2017r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje w rozliczeniach za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 października 2017r.