Spółka poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent ds. obsługi klienta

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne – mile widziane finanse i rachunkowość,
 • doświadczenie w bezpośredniej współpracy z klientem,
 • doświadczenie w zawieraniu umów z klientem indywidualnym oraz biznesowym,
 • istotnym atutem będzie doświadczenie w branży energetycznej oraz praktyczna znajomość funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej i rynku ciepła,
 • umiejętność pracy w oparciu o elektroniczne bazy danych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych, w tym pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,

 

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą m.in.:

 • Przygotowywanie/zawieranie/aneksowanie/przechowywanie umów na dostawę i sprzedaż energii cieplnej.
 • Przygotowywanie/zawieranie/aneksowanie/przechowywanie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej.
 • Wystawianie faktur i faktur korygujących za energię cieplną i energię elektryczną.
 • Prowadzenie bazy danych odbiorców ciepła i energii elektrycznej.
 • Windykacja należności za energię cieplną i energię elektryczną.
 • Bezpośredni kontakt z odbiorcami ciepła i energii elektrycznej w zakresie rozliczeń i regulowania należności.
 • Podejmowanie skutecznych działań na rzecz terminowego spływu należności za ciepło i energię elektryczną, składa na bieżąco informacje w tym zakresie przełożonym.
 • Współpraca z odpowiednimi działami w zakresie reklamacji.
 • Uzgadnianie i pisemne potwierdzenia sald należności w zakresie sprzedaży energii cieplnej i energii elektrycznej.
 • Analizowanie terminowości zapłat należności, naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
 • Przygotowywanie okresowych zestawień zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej.
 • Opracowywanie prognoz przychodów ze sprzedaży energii cieplnej, energii elektrycznej.

 

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Stabilny system wynagrodzenia adekwatny do umiejętności i zaangażowania w pracę,
 • Pracę  w godz. 7 00-15 00,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Opiekę medyczną

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres a.dubska@pec.com.pl lub osobiste złożenie w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 18 listopada 2018r.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z kandydatami po uprzednim ich poinformowaniu o terminie i godzinie. Złożone przez kandydatów aplikacje nie będą zwracane.

Prosimy o obowiązkowe umieszczenie w aplikacji informacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 37  zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko referent ds. obsługi klienta.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.. z siedzibą przy
ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo.

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko refernt ds. obsługi klienta.

, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD email: iod@pec.com.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.