2202.2018

Sprzedaż samochodu KIA 2500

Sprzedaż samochodu KIA 2500

Termin składania ofert: do 12.03.2018r. godz. 9ºº

Termin otwarcia ofert: 12.03. 2018r.r. godz. 10ºº

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „LEGIONOWO” Sp. z o.o.

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 37

Osoba do kontaktu – Antoni Płaciszewski tel. Czytaj dalej …

2106.2016

Brak przerwy w dostawie ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w roku 2016 nie planuje przerwy w dostawie cieplej wody użytkowej wynikającej z przeglądu miejskiego systemu ciepłowniczego.